Hà Nội

Còn giữ ít nhiều nét trầm mặc của một thời quá vãng trong những thành quách cổ, Hà Nội với quảng trường Ba Đình lịch sử chính là linh hồn của Việt Nam. Mặc dù là một trung tâm kinh tế sôi động không kém Thành phố Hồ Chí Minh, người dân Hà Nội vẫn gìn giữ nét mộc mạc vốn có tự ngàn đời cũng như bảo tồn những khu di tích mang giá trị lịch sử như hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và khu lăng tẩm của lãnh tụ Hồ Chí Minh.