Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế sôi động và phát triển không ngừng của đất nước. Sở hữu vai trò lịch sử quan trọng trong thế kỷ 20 và nguồn năng lượng dồi dào, thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến tuyệt vời của ẩm thực, nghệ thuật và lịch sử.