/ CÔNG TY CP GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI

CÔNG TY CP GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI

 

                         THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

      CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

               TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI

                                          -----o0o-----

 

 1. Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI
 2. Địa chỉ :  Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
 3. Ngành nghề kinh doanh : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, tổ chức thí điểm các trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty.
 4. Vốn điều lệ công ty : 132.960.322.036 đồng
 5. Vốn của SCIC :   32.496.345.692 đồng.
 6. Điều kiện tham dự đấu giá :  Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Giải trí quốc tế Lợi Lai
 7. Tổ chức tư vấn :  Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
 8. Tổ chức thực hiện đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 9. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán             :  Cổ phần phổ thông   

- Mệnh giá                                 :  10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá :  3.249.635 cổ phần  

- Phương thức chào bán              :  Đấu giá cả lô (một lô)

- Giá khởi điểm đấu giá              : 229.696.000.000  đồng/lô cổ phần

 1. Công bố thông tin : Từ ngày 09/11/2022 trên Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Quảng Ninh, trên các website của SCIC (http://www.scic.vn), HNX (https://www.hnx.vn), Agriseco (https://agriseco.com.vn), Công ty cổ phần Giải trí quốc tế Lợi Lai (http://www.lilaihotel.com.vn) và tại các đại lý đấu giá.
 2. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc

-  Thời gian đăng ký và đặt cọc   : Từ 8h00 ngày 10/11/2022 đến 15h30 ngày 29/11/2022

-  Địa điểm làm thủ tục đăng ký  : Tại các đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế đấu giá do HNX ban hành.

 1. Nộp phiếu tham dự đấu giá    : Nộp trực tiếp tại các đại lý đấu giá nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký (chi tiết quy định tại Quy chế đấu giá).
 2. Tổ chức đấu giá

Thời gian                               :  09h30 ngày 06/12/2022

- Địa điểm                                :  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022

Thời gian hoàn trả tiền cọc : Chậm nhất ngày 12/12/2022

http://www.scic.vn/index.php/vi/component/content/article/40-tin-tuc/thong-bao-ban-von/2407-thong-bao-ban-d-u-gia-c-ph-n-c-a-t-ng-cong-ty-d-u-tu-va-kinh-doanh-v-n-nha-nu-c-t-i-cong-ty-c-ph-n-gi-i-tri-qu-c-t-l-i-lai?Itemid=166